"Till grundskolans försvar", ledare i Lärartidningen