Tidning för Sveriges Läroverk nr 1 och 2-3 1915

Uttalande om kvinnliga lärarlöner samt Lärarlönenämndens betänkande , adjunkten O. Olssons reservation.

  • Datum: 1914-12-31 - 1915-01-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: LH/Dokument
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_TFSL_0007.pdf