Sveriges Småskollärarinneförenings yttrande till Kungliga Skolöverstyrelsen kring 1919 års undervisningsplan för folkskolan

Yttrande angående de erfarenheter som uppnåtts genom tillämpningen av 1919 års undervisningsplan för folkskolorna (UPL 1919)

  • Datum: 1927-03-30 - 1927-03-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0029.pdf