Sveriges Småskollärarinneförenings (SSLF) yttrande kring förslag om enhetlig betygssättning i folkskolan

  • Datum: 1942-06-30 - 1942-07-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0028.pdf