Sveriges Småskollärarinneförbunds yttrande över betänkande angående vidgat tillträde till högre studier för folkskollärare 1952

  • Datum: 1951-12-31 - 1952-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0022.pdf