Sveriges småskollärarinneförbunds (SSLF) yttrande över tidigareläggande av undervisning i första främmande språk inom grundskolan

SSLF:s yttrande kring förslag angivna av 1960 års lärarutbildningssakkunniga om tidigareläggande av undervisning i det första främmande språket. 1957 års skolberedning hade föreslagit att engelska skulle studeras från årskurs 4 men man öppnade härmed upp för en ännu tidigare undervisningsstart.

  • Datum: 1962-12-31 - 1963-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0021.pdf