Sveriges småskollärarinneförbunds (SSLF) yttrande över betänkande från 1940 års skolutredning

SSLF:s yttrande över 1940 års skolutrednings betänkande I-III ställt till Kungliga Skolöverstyrelsen (SÖ). Här som bilaga till SSLF:s verkställande utskotts sammanträde den 19 september 1944 i Stockholm. Inkluderande SSLF:s tankar kring den differentierade skolan och enhetsskolan m.m.

  • Datum: 1943-12-31 - 1944-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/A2:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0016.pdf