Sveriges småskollärarinneförbunds (SSLF) yttrande kring förslag till ny undervisningsplan för rikets folkskolor

  • Datum: 1953-11-29 - 1953-11-29
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0026.pdf