Sveriges Småskollärarinneförbunds (SSLF) uttalande om frånvaron av en småskollärarutbildning

SSLF:s uttalande om riksdagsbeslut om att den första lärarhögskolan inte kommer att innefatta någon småskollärarutbildning vilket ursprungligen föreslagits. Ur kongressbilaga till SSLF:s kongress 1955.

  • Datum: 1953-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/A1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0010.pdf