Sveriges småskollärarinneförbunds (SSLF) 25-års jubileum 1943

Tal av Anna Ljunggren rörande föreningens 25-års jubileum och dess historia. Här ur bilaga till SSLF:s ombudsmöte den 3-4 juli 1943.

  • Datum: 1943-07-02 - 1943-07-03
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/A1:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0018B.pdf