Sveriges Småskollärarinneförbunds förslag till yttrande över likalönskommiténs betänkande 1954

Angående lika lön för män och kvinnor i det statliga lönesystemet.

  • Datum: 1954-01-19 - 1954-01-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0023.pdf