Sveriges småskollärarinneförbund inför uttalande om frånvaron av en småskollärarutbildning inom den första lärarhögskolan, 1955

Underlag till uttalande rörande frågan om uteslutningen av en småskollärarutbildning vid den första lärarhögskolan. Presenterat av Ingeborg Sondén, här ur bilaga till protokoll vid SSLF:s kongress 1955.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/A1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0011.pdf