Sveriges småskollärarinneförbund i yttrande över förslag om förbud mot aga 1952

SSLF:s yttrande över Kungliga Skolöverstyrelsens (SÖ) förslag om ett förbud mot kroppslig bestraffning av lärljunge i folkskolan 1952.

  • Datum: 1952-12-03 - 1952-12-03
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0020.pdf