Sveriges småskollärarinne förenings (SSLF) första protokoll från den 21 juni 1918

SSLF:s protokoll från dess konstituerande möte den 21 juni 1918, ur föreningens protokollbok för åren 1918-1926.

  • Datum: 1918-06-20 - 1918-06-20
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/A2:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0017.pdf