Sveriges Lärarförbunds (SL) yttrande över Skolöverstyrelsens (SÖ) rapport "Ett friare val, jämställdhetsprogram för skolan"

SL:s yttrande över rapport producerad inom SÖ-projektet ”Könsroller i skolan”.

  • Datum: 1976-04-28 - 1976-04-28
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Lärarförbund SL
  • Arkivreferens: 67/B8C:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSL_0042.pdf