Sveriges Lärarförbund (SL) om behovet av översyn av lärarutbildningen, 1972

Sveriges Lärarförbund (SL) i hemställan till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet angående en översyn av lärarutbildningen.

  • Datum: 1972-01-10 - 1972-01-10
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Lärarförbund SL
  • Arkivreferens: 67/B8A:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSL_0031.pdf