"Sveriges Lärarförbund bildat – ett steg i rätt riktning", ledare i Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) tidskrift Svensk Skoltidning 1963

Ledare i Svensk Skoltidning den 13 april 1963 angående sammanslagningen av folkskollärarnas båda förbund Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) och Sveriges Folkskollärares Förbund (SFF) till Sveriges Lärarförbund (SL).

  • Datum: 1963-04-12 - 1963-04-12
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0036.pdf