Sveriges Folkskollärarinneförbunds yttrande över obligatorisk undervisning i hushållsgöromål för flickor 1938

Sveriges Folkskollärarinneförbunds yttrande över Kungliga Skolöverstyrelsens utredning och förslag om införandet av obligatorisk undervisning i hushållsgöromål för flickor i fortsättningsskolan.

  • Datum: 1937-12-31 - 1938-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/B2:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0026.pdf