Sveriges Folkskollärarinneförbunds verksamhet 1906-1913

  • Datum: 1912-12-31 - 1913-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/B1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0009.pdf