Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) kommentar på Sveriges Folkskollärarförbund och (SFF) Alfred Frankmans artikel om likalönen 1937

En av de kommentarer som publicerades i SF:s tidskrift Lärarinneförbundet under 1937 rörande SFF:s vice ordförande Alfred Frankman artikel om likalönen och folkskollärarinnornas förmåga att utföra arbetet lika väl som en (manlig) folkskollärare. Här under rubriken ”Landsbygdsläraren kontra likalönsprincipen” i Lärarinneförbundet nr 8 1937.

  • Datum: 1937-02-23 - 1937-02-23
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: LH/Dokument
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0031.pdf