Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) första stadgar ifrån 1907

Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) första antagna stadgar från 1907. Undantaget de från 1906 s k interim stadgarna som föregick 1907 års stadga.

  • Datum: 1906-12-31 - 1907-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/B3:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0018.pdf