Sveriges Folkskollärarinneförbunds kretsars sammanställda inställning till motion om sammanslagning av folkskollärarförbunden 1960

Sammanställning över yttranden kring ”Motion av Göteborgskretsen angående sammanslagning av folkskollärarförbunden” från Sveriges Folkskollärarinneförbunds kongress i Visby mellan 17-19 juni 1960.

  • Datum: 1960-06-16 - 1960-06-18
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/F1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0020.pdf