Sveriges Folkskollärarinneförbunds centralstyrelses förslag till uttalanden angående enhetsskolsystemet 1948

Sveriges Folkskollärarinneförbunds förslag till uttalanden år 1948 rörande enhetsskolsystemet, den nioåriga skolplikten och skolans målsättning m.m. Ur ombudsmötesprotokoll från den 31 oktober 1948.

  • Datum: 1948-10-30 - 1948-10-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0024.pdf