Sveriges Folkskollärarinneförbunds arbete i 1936 års lönekommitté samt uttalande om lönefrågan

Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) representant i 1936 års lönekommitté Maria Waller redogör för hennes och kommitténs arbete. Sveriges Folkskollärarinneförbunds centralstyrelse gör ett uttalande kring lönefrågan och om kommitténs förslag vilket inte innehåller någonting om ett sista ålderstillägg för de kvinnliga lärarna. Ur protokoll fört vid centralstyrelsens sammanträde den 23 januari 1938.

  • Datum: 1938-01-22 - 1938-01-23
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/A1:9
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0022.pdf