Sveriges Folkskollärarinneförbund om lönefrågan och likalönsprincipen i 1937 års verksamhetsberättelse

Om riksdagens beslut om lönereglering 1937 och återinförandet av likalönsprincipen i folkskolan. Ur Sveriges Folkskollärarinnors verksamhetsberättelse från 1937.

  • Datum: 1936-12-31 - 1937-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund SF
  • Arkivreferens: 226/B1:1
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0019.pdf