Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) om utredning av lärokurserna vid Stockholms folkskolor

SFF om utredningen ”Urval och begränsning av folkskolans lärostoff” (1933), vilken behandlar lärokurserna vid Stockholms folkskolor och som sänts till konungen för kännedom.

  • Datum: 1937-12-31 - 1938-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AA:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0060.pdf