Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) om inrättandet av fackskolor läsåret 1963/64

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) ger sina synpunkter på fackskoleutredningens betänkande och inrättandet av fackskolor hösten 1963.

  • Datum: 1962-11-21 - 1962-11-21
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0052_0.pdf