Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) om folkskolan som s.k. bottenskola 1920

Inlägg i debatten kring folkskolan som s k bottenskola och ett sammanhållet skolsystem med en gemensam grundläggande skola för alla.

  • Datum: 1920-04-29 - 1920-04-29
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0071.pdf