Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) om en sammanslagning med Sveriges Folkskollärarinneförbundet vid förbundskongressen 1952

Motion vid SFF:s förbundkongress i Västerås den 18-20 juni 1952 om en sammanslagning av de båda folkskollärarförbunden.

  • Datum: 1952-06-17 - 1952-06-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: A1B:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0066.pdf