Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) och Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) i yttrande om samklasser

SFF och SL om samklasser i yttrande över 1947 års skoldisciplinutrednings betänkande.

  • Datum: 1946-12-31 - 1947-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AA:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0050.pdf