Sveriges Folkskollärarförbund om lärarutbildningen och betygsättningen av "fallenhet för lärarkallet"

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) i skrivelse till konungen angående lärarutbildningen och betygsättningen av ”fallenhet för läraryrket” i form av vitsord som medföljer folkskollärarnas examensbetyg.

  • Datum: 1928-08-08 - 1928-08-10
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AA:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0058.pdf