Sveriges Folkskollärarförbund om de i folkskolestadgan från 1958 angivna s k disciplinmedlen

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) uttrycker tillsammans med SF och SSLF i skrivelse till Kungliga Skolöverstyrelsen (SÖ) folkskollärarförbundens åsikt om de disciplinmedel som enligt folkskolestadgan från 1958 finns tillgängliga för folkskollärare.

  • Datum: 1958-12-14 - 1958-12-14
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AB:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0042.pdf