Sveriges Folkskollärares Förbund (SFF) om fritt undervisningsmateriell för folk- och fortsättningskolor

SFF:s yttrande över 1937 års skolmateriellsakkunnigas utredning och förslag om fri undervisningsmateriell för folk- och fortsättningskolor.

  • Datum: 1939-08-23 - 1939-08-23
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AB:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0056.pdf