Sveriges Folkskollärares Förbund (SFF) – dess organisation och utveckling

Ospecificerat dokument som innehåller historik. På dokumentet finns texten ”Till TCO” skriven.

  • Datum: 1947-12-31 - 1948-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0036.pdf