Svenska läraresällskapet blir Läroverklärarnes Riksförbund 1913

Med anledning av att Svenska Läraresällskapet antagit nya stadgar och det nya namnet Läroverkslärarnes Riksförbund uppmanar de lärare och lärarinnor att ansluta sig till föreningen.

  • Datum: 1912-12-31 - 1913-01-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/B1:1
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0027.pdf