Svenska Folkhögskolans Årsbok,1912-14, sid 66-69

  • Datum: 1913-12-31 - 1914-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivreferens: 19
  • Arkivägare: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFHL_0013.pdf