Svar ang. Ni-reformen från Läroverkslärarnes Riksförbunds lokalavdelningar

Ni-frågan 1933, inkomna svarscirkulär från lokalavd.

  • Datum: 1933-03-30 - 1933-04-24
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/F1:5
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0096_0.pdf