"Staten stöder skolbarnsbespisningen?" Om statliga bidrag för anordnande av skolbarnsbespisning 1937

Ledare i Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidskrift Lärarinneförbundet nr 3 1937 angående socialministerns förslag om bidrag för anordnande av skolbarnbespisning i synnerhet på landsbygden.

  • Datum: 1937-01-19 - 1937-01-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0028.pdf