Starten av Sveriges Småskollärarinneförenings (SSLF) tidning Svensk Skoltidning 1944

Ur bilaga till SSLF:s protokoll från styrelsesammanträde den 12-15 januari 1944. Angående starten av SSLF:s tidning Svensk Skoltidning, vilken meddelas skall börja utges den 8 januari 1944.

  • Datum: 1943-12-31 - 1944-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/A2:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0015.pdf