Stadgar för Sveriges folkskollärarförbund

  • Datum: 1919-12-31 - 1920-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: LH/Dokument
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0001.pdf