Stadgar för Svenska Folkhögskolans Lärareförening

Herman Odhners personarkiv (Fellingbrossamlingen)

  • Datum: 1922-12-31 - 1923-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivreferens: 19
  • Arkivägare: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFHL_0017.pdf