Stadgar för SFL 1948

  • Datum: 1947-12-31 - 1948-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/B1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0001.pdf