Stadgar för Läroverkslärarnes Riksförbund (upplaga 1922)

  • Datum: 1921-12-31 - 1922-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/B1:1
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0110.pdf