"Småskollärares tjänstgöring i klass 3", Sveriges Folkskollärarinneförbunds skrivelse till Skolöverstyrelsen (SÖ) i ärendet

Angående småskollärarnas övertagande av undervisningen i årskurs 3 inom enhetsskolan och Sveriges Folkskollärarinneförbunds skrivelse om ärendet ställd till Skolöverstyrelsen. Här i sin helhet återgiven i Sveriges Folkskollärarinnors tidning (SFT) nr 8/9 1955.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0038.pdf