Skrivelse från Sveriges Folkskollärarinneförbund och Sverige Folkskollärares Förbund rörande småskollärarnas arbetsområde

Skrivelse från Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) och Sveriges Folkskollärares Förbund (SFF) ställd till Kungl Maj:t angående småskollärarnas arbetsområde och framtida potentiella möjligheter att även kunna undervisa folkskolans tredje och fjärde klasser. Dokument daterat till den 26 november 1942.

  • Datum: 1942-11-04 - 1942-11-25
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/B2:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0025.pdf