Skrivelse från Folkskollärarkårens representantskap för lönefrågor

Skrivelse till Konungen från samtliga folkskollärarförbund (SAF, SF, SFF, SSLF) om lönefrågan.

  • Datum: 1937-02-14 - 1937-02-14
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A5:5
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0005.pdf