Skrifundervisningens inflytande på kroppshållningen – artikel av Fridtjuv Berg 1884

En speciell artikel som säger mycket om tidens tro på vetenskapliga framsteg i skolundervisningen för formande av eleverna. Här talas bl.a. om skrivhygien. I kontrast kan tyckas stå en annons om en skolutgåva av Luthers Lilla Katekes i ett närliggande nummer av Svensk Läraretidning.

  • Datum: 1884-10-23 - 1884-10-23
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0035.pdf