Skolan och tidens krav – artikel i Tidning för Sveriges Läroverk

Huru skall skolan ställa sig till tiden och de kraf, som denna gör gällande. Vid invigningen av Trälleborgs samskolebyggnad.

  • Datum: 1908-12-31 - 1909-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: LH/Dokument
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_TFSL_0002.pdf