SFHLs synpunkter på kunskapslyftskommittèn

Synpunkter på SOU 1996:27

  • Datum: 1995-12-31 - 1996-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivreferens: 19
  • Arkivägare: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFHL_0038.pdf