SFHL till utbildningsdepartementet om agenda 2000

SFHL om kunskap och kompetens inför nästa århundrade

  • Datum: 1999-12-31 - 2000-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivreferens: 19
  • Arkivägare: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFHL_0036.pdf